Släggan har 106 rum till uthyrning, i varierande storlek från 16-60 kvadratmeter, lämpliga till kontor och liknande verksamheter.